18 woningen Hollandsche Rading

 Rading2

Op het terrein van het, voormalige, tuincentrum Karel Hendriksen aan de Tolakkerweg 138 te Hollandsche Rading heeft LENGKEEK architecten in opdracht van Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling BV een plan ontworpen voor 18 grondgebonden woningen verdeeld over 3 woningtypes.

Het nieuwe woonerf staat in lijn met een tweetal bestaande woonerven aan de Tolakkerweg.
De stedenbouwkundige opzet van het plan refereert hier dan ook naar in vorm, compositie en architectuur.

Lees meer