18 woningen Hollandsche Rading

 Rading2

Op het terrein van het, voormalige, tuincentrum Karel Hendriksen aan de Tolakkerweg 138 te Hollandsche Rading heeft LENGKEEK architecten in opdracht van Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling BV een plan ontworpen voor 18 grondgebonden woningen verdeeld over 3 woningtypes.

Het nieuwe woonerf staat in lijn met een tweetal bestaande woonerven aan de Tolakkerweg.
De stedenbouwkundige opzet van het plan refereert hier dan ook naar in vorm, compositie en architectuur.

In vorm en compositie is er voor gekozen aansluiting te zoeken met de bestaande structuur door
uit te gaan van enkellijns bebouwing rond een groen plantsoen. Deze opzet waarborgt een doorgaande
dorpse beeldkwaliteit en kleinschaligheid passend bij Hollandsche Rading. Daarnaast zorgt de open
structuur voor zichtlijnen naar de achterliggende graslanden wanneer men het dorp uitrijdt.

In architectuur is gekozen voor een jaren 30 stijl aansluitend bij de bestaande nabijgelegen bebouwing
en het dorpse karakter. De woningen zijn ontworpen in drie verschillende types; Rijwoningen, Patiowoningen
en Twee-onder-een-kapwoningen. De nadruk in de vormgeving ligt met name op de hoekwoningen aan
de Tolakkerweg die, naast onderdeel van een rij, ook een duidelijk gezicht richting de Tolakkerweg moeten
hebben om zo aansluiting te vinden met de vele vrijstaande woningen aan de Tolakkerweg.

De twee-onder-een-kapwoningen en de rijwoningen worden uitgevoerd als EPC 0 woningen waardoor het
uiteindelijke energiegebruik sterk wordt gereduceerd